Analizy statystyczne – wykorzystanie w badaniach medycznych

Statystyka w badaniach medycznych odgrywa bardzo ważna rolę, a metody badań statystycznych wykorzystywane są do rozwiązywania wielu problemów, jak również poznania wielu czynników mających wpływ np. na aspekt zdrowia publicznego.

Metody i procedury przetwarzania danych stosowane podczas badań statystycznych

Badania statystyczne ściśle związane są z wykonywaniem różnego rodzaju testów i wykorzystywaniem technik obliczeniowych, stawianiem hipotez, procedurami analitycznymi – analizy statystyczne, weryfikacja i opisem wyników badań.

Najczęściej wykorzystywanymi metodami i procedurami badawczymi są:

  • analiza przeżycia pacjentów,
  • badania zależności,
  • biostatystyka i obliczenia statyczne,
  • analizy statyczne różnic pomiędzy grupą eksperymentalną a kontrolną w testowaniu różnego rodzaju leków i preparatów,
  • obliczenia statystyczne w obszarze artykułów medycznych,
  • diagnoza algorytmiczna,
  • statystyczna weryfikacja i ocena zmiennych życiowych i parama terów związanych z życiem,
  • weryfikacja skuteczności leków,
  • ocena skuteczności terapii,
  • inne.

Modelowa praca przy badaniach statystycznych

Badania statystyczne w większości przypadków wyglądają podobnie. W zależności od tematu badań i postawionych założeń należy dobrać odpowiednią metodę i technikę badań. Każde procedura rozpoczyna się od rozpoznania potrzeb i ustalenia badawczego problemu. Kolejnym krokiem jest ustalenie kierunku działania, dobranie metod i technik, przeprowadzenie badań, wizualizacja danych, analizy statystyczne wyników badań i sformułowanie wniosków.

Więcej informacji na https://nauka.metodolog.pl/analizy-statystyczne/